Biệt thự 3 tầng ông Mai – Hà Châu

  1. Chủ đầu tư: Ông Mai
  2. Kiến trúc sư: Công ty TNHH XDTM Tiến Thịnh Phát
  3. Địa chỉ: Xã Hà Châu – huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên

Công trình : Biệt thự 3 tầng
Chủ đầu tư: Ông Mai
Địa điểm xây dựng: Xã Hà Châu – huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên.
Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH XDTM Tiến Thịnh Phát.