Dự án tổ hợp bể bơi Long Thắng

  1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Long Thắng
  2. Kiến trúc sư:
  3. Địa chỉ: Phường Ba Hàng - Thị xã Phổ Yên - Thái Nguyên
  4. Năm thi công: 2020

Dự án tổ hợp bể bơi Long Thắng

Bể bơi Long thắng Bể bơi Long thắng Bể bơi Phổ Yên Bể bơi Long thắng

  

Bể bơi Long thắngBể bơi Long thắng Bể bơi Phổ Yên Bể bơi Long thắngBể bơi Long thắngBể bơi phổ yên Bể bơi phổ yên