DỰ ÁN BASAO HÀ NAM

  1. Chủ đầu tư: FLAMINGO
  2. Địa chỉ: BA SAO - HÀ NAM
  3. Năm thi công: 2023