CHO THUÊ, BUÔN BÁN CÁC LOẠI CỐP PHA, GIÀN GIÁO, MÁY MÓC PHỤC VỤ XÂY DỰNG

Công ty TTP chuyên cung cấp, buôn bán, cho thuê cốp pha, giàn giáo, máy móc phục vụ thi công xây dựng tại Thái Nguyên và trên cả nước.

Quý khách sẽ được đội ngũ bán hàng và kỹ sư của chúng tôi tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm về thi công, về giàn giáo cốp pha, máy móc.

Hiện nay chúng tôi có đầy đủ các loại giàn giáo cốp pha, máy móc mới  hoặc đã qua sử dụng phục vụ nhu cầu xây dựng với chi phí hợp lý.

Sau đây là một số hình ảnh:

  thuê cốp pha tại thái nguyên

Cho thuê cốp pha tại thái nguyênThuê sắt hộp tại thái nguyênThuê sắt hộp tại thái nguyên

cho thuê giàn giáo cốp pha thái nguyen

cho thuê giàn giáo tại thái nguyên

cho thuê giàn giáo cốp pha thái nguyen

Cho thuê côp pha tại thái nguyên

cho thuê ván phủ phim thái nguyen

Cho thuê ván phủ phim tại Thái Nguyên

cho thuê bát zen tại thái nguyên

Giàn giáo tại thái nguyên

hồ sơ năng lực TTP

https://www.facebook.com/CONGTYTIENTHINHPHAT