KHÁCH SẠN HƯƠNG TÂM – PHỔ YÊN – THÁI NGUYÊN

  1. Chủ đầu tư: Anh Tâm
  2. Địa chỉ: Thành phố Phổ Yên - Thái Nguyên
  3. Năm thi công: 2023