Biệt thự 2 tầng anh Thế – Giã Trung

  1. Chủ đầu tư: Nguyễn Văn Thế
  2. Kiến trúc sư: Công ty TNHH XDTM Tiến Thịnh Phát
  3. Địa chỉ: Giã Trung – Tiên Phong – Phổ Yên – Thái Nguyên

Công trình : Biệt thự 2 tầng
Chủ đầu tư : Nguyễn Văn Thế
Địa điểm xây dựng : Giã Trung – Tiên Phong – Phổ Yên – Thái Nguyên.
Đơn vị thiết kế và thi công : Công ty TNHH XDTM Tiến Thịnh Phát.