Biệt thự 2 tầng – Chị Hiệp – Đắk LắK

  1. Chủ đầu tư: Nguyễn Thị Hiệp
  2. Kiến trúc sư: Công ty TNHH XDTM Tiến Thịnh Phát
  3. Địa chỉ: Đắk Lắc

Công trình: Biệt thự 2 tầng
Chủ đầu tư: chị Nguyễn Thị Hiệp
Địa điểm xây dựng: Đắk Lắc
Đơn vị thiết kế : Công ty TNHH XDTM Tiến Thịnh Phát