Biệt thự 3 tầng – Anh Định – Phổ Yên

  1. Chủ đầu tư: Anh Định
  2. Kiến trúc sư: Công ty TNHH XDTM Tiến Thịnh Phát
  3. Địa chỉ: Thị Xã Phổ Yên – Thái Nguyên

Công trình : Biệt thự 3 tầng
Chủ đầu tư: Anh Định
Địa điểm xây dựng: Thị Xã Phổ Yên – Thái Nguyên.
Đơn vị thiết kế : Công ty TNHH XDTM Tiến Thịnh Phát.