Biệt thự 3 tầng – ông bà Việt Thủy – Hà Châu

  1. Chủ đầu tư: Nguyễn Thị Thủy
  2. Kiến trúc sư: Công ty TNHH XDTM Tiến Thịnh Phát
  3. Địa chỉ: Hà Châu – Phú Bình – Thái Nguyên

Công trình : Biệt thự 3 tầng
Chủ đầu tư : bà Nguyễn Thị Thủy
Địa điểm xây dựng : Hà Châu – Phú Bình – Thái Nguyên.
Đơn vị thiết kế : Công ty TNHH XDTM Tiến Thịnh Phát.