Biệt thự kiến trúc 3.5 tầng – chị Hoa – Hồng Tiến

  1. Chủ đầu tư: Nguyễn Thị Hoa
  2. Địa chỉ: Xóm Hắng – Hồng Tiến – Phổ yên – Thái Nguyên