Biệt thự tân cổ điển 2 tầng – Anh Hưng – Thanh Ninh

  1. Chủ đầu tư: Nguyễn Văn Hưng
  2. Kiến trúc sư: Công ty TNHH XDTM Tiến Thịnh Phát
  3. Địa chỉ: Thanh Ninh – Phú Bình – Thái Nguyên

Công trình : Biệt thự tân cổ điển 2 tầng
Chủ đầu tư: Nguyễn Văn Hưng
Địa điểm xây dựng: Thanh Ninh – Phú Bình – Thái Nguyên.
Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH XDTM Tiến Thịnh Phát.