Dự án SamSung Bắc Ninh

  1. Chủ đầu tư: Công ty Samsung Việt NAm
  2. Kiến trúc sư:
  3. Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh
  4. Năm thi công: 2016