Nhà nghỉ 5 tầng Nhà Ông Long – Hồng Tiến

  1. Chủ đầu tư: Tạ Văn Long
  2. Kiến trúc sư: Công ty TNHH XDTM Tiến Thịnh Phát
  3. Địa chỉ: Xóm Hắng – Hồng Tiến – Phổ Yên – Thái Nguyên

Công trình: Nhà nghỉ 5 tầng
Chủ đầu tư : Tạ Văn Long
Địa điểm : Xóm Hắng – Hồng Tiến – Phổ Yên – Thái Nguyên.
Đơn vị thiết kế , thi công : Công ty TNHH XDTM Tiến Thịnh Phát.