Thi công nhà máy thép Hòa Phát – KCN Dung Quất – Quảng Ngãi

  1. Chủ đầu tư:
  2. Kiến trúc sư:
  3. Địa chỉ: Dung Quất - Quảng Ngãi
  4. Năm thi công: 2018