Thi công nhà máy thép Hòa Phát – KCN Dung Quất – Quảng Ngãi

  1. Địa chỉ: Dung Quất - Quảng Ngãi
  2. Năm thi công: 2018