Thi công tường chắn đất, hàng rào chính khu công nghiệp Samsung

  1. Chủ đầu tư: Công ty Samsung Việt NAm
  2. Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên Bình - Phổ Yên - Thái Nguyên
  3. Năm thi công: 2017

Tường chắn đất khu công nghiệp Samsung là một trong những dự án thể hiện mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa công ty Tiến Thịnh Phát và Ban quản lý xây dựng công ty Samsung.

http://ttpconstruction.com/

https://www.facebook.com/CONGTYTIENTHINHPHAT