Lãnh đạo công ty TNHH XDTM Tiến Thịnh Phát lên nhận phần thưởng và bằng khen