Ngày hội doanh nhân Việt Nam 13/10/2017.
Công ty TNHH XDTM Tiến Thịnh Phát được lọt vào tốp 22 Doanh Nghiệp được tuyên dương trên 700 Doanh Nghiệp trên địa bàn TX Phổ Yên – Thái Nguyên được trao tặng Bằng khen